Total 2021

29-12-2020 à 15:34:16
M3 + 3 ou V2 + 3

Au 1/1/21 :Total : 1 290 m+[CàP 360 m+ 7,4 km 0 h 50 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 930 m+ / 9,2 km / 2 h 13][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] MDLC + Lou
Au 2/1/21 :Total : 2 660 m+[CàP 360 m+ 7,4 km 0 h 50 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 940 m+ / 19,2 km / 4 h 47][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Meribel + Lou
Au 3/1/21 :Total : 3 590 m+[CàP 360 m+ 7,4 km 0 h 50 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 870 m+ / 28,2 km / 6 h 30][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] MDLC
Au 6/1/21 :Total : 4 740 m+[CàP 1 510 m+ 20,8 km 2 h 55 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 870 m+ / 28,2 km / 6 h 30][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Col du Parchit
Au 9/1/21 :Total : 6 600 m+[CàP 2 440 m+ 29,4 km 4 h 30 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 800 m+ / 36,7 km / 8 h 19][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] 2xMDLC
Au 10/1/21 :Total : 8 030 m+[CàP 2 440 m+ 29,4 km 4 h 30 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 230 m+ / 51,8 km / 12 h 21][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Méribel en A/R split
Au 13/1/21 :Total : 8 590 m+[CàP 3 000 m+ 35,7 km 5 h 41 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 230 m+ / 51,8 km / 12 h 21][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Feissons
Au 16/1/21 :Total : 10 320 m+[CàP 3 000 m+ 35,7 km 5 h 41 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 960 m+ / 67 km / 16 h 35][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Split poudre
Au 20/1/21 :Total : 11 720 m+[CàP 4 400 m+ 51,5 km 8 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 960 m+ / 67 km / 16 h 35][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] UPS
Au 23/1/21 :Total : 13 070 m+[CàP 4 400 m+ 51,5 km 8 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Split
Au 24/1/21 :Total : 13 990 m+[CàP 5 320 m+ 62,3 km 10 h 17 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Pré Benoît
Au 27/1/21 :Total : 14 810 m+[CàP 6 140 m+ 72 km 12 h 07 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] SRR
Au 30/1/21 :Total : 15 370 m+[CàP 6 700 m+ 78 km 13 h 10 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Feissons
Au 31/1/21 :Total : 16 190 m+[CàP 7 520 m+ 87,5 km 15 h 00 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] SRR

Au 3/2/21 :Total : 17 010 m+[CàP 8 340 m+ 97 km 16 h 35 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] SRR
Au 6/2/21 :Total : 18 500 m+[CàP 8 340 m+ 97 km 16 h 35 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 9 800 m+ / 95 km / 23 h 15][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Sirocco
Au 7/2/21 :Total : 19 430 m+[CàP 8 340 m+ 97 km 16 h 35 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] MDLC
Au 8/2/21 :Total : 20 360 m+[CàP 9 270 m+ 107,4 km 18 h 06 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Pré Benoît
Au 9/2/21 :Total : 21 310 m+[CàP 10 220 m+ 117,8 km 19 h 39 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Pré Benoît
Au 11/2/21 :Total : 22 240 m+[CàP 11 150 m+ 128,3 km 21 h 14 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Pré Benoît
Au 12/2/21 :Total : 23 100 m+[CàP 12 010 m+ 137,8 km 22 h 47 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR
Au 13/2/21 :Total : 24 800 m+[CàP 12 010 m+ 137,8 km 22 h 47 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 12 430 m+ / 120,5 km / 30 h 29 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Col du Borgne
Au 14/2/21 :Total : 26 210 m+[CàP 12 010 m+ 137,8 km 22 h 47 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 13 840 m+ / 135,7 km / 34 h 49 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Masse puis tour du Teur
Au 15/2/21 :Total : 27 570 m+[CàP 12 010 m+ 137,8 km 22 h 47 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 15 200 m+ / 151 km / 38 h 15 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Col Vanoise et +
Au 17/2/21 :Total : 28 490 m+[CàP 12 930 m+ 149,9 km 24 h 29 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 15 200 m+ / 151 km / 38 h 15 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Brides par SRR
Au 18/2/21 :Total : 29 610 m+[CàP 12 930 m+ 149,9 km 24 h 29 ][ VTT 1 120 m+ / 26 km / 2 h 15 ][ Split surf 15 200 m+ / 151 km / 38 h 15 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Autour Montagny VTT
Au 20/2/21 :Total : 31 590 m+[CàP 13 980 m+ 162,6 km 26 h 25 ][ VTT 1 120 m+ / 26 km / 2 h 15 ][ Split surf 16 130 m+ / 160 km / 39 h 51 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] MDLC x2
Au 21/2/21 :Total : 32 730 m+[CàP 13 980 m+ 162,6 km 26 h 25 ][ VTT 1 120 m+ / 26 km / 2 h 15 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Mont du Chat
Au 24/2/21 :Total : 33 930 m+[CàP 13 980 m+ 162,6 km 26 h 25 ][ VTT 2 320 m+ / 50 km / 4 h 30 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Montagny VTT
Au 27/2/21 :Total : 35 770 m+[CàP 14 800 m+ 171,6 km 27 h 39 ][ VTT 3 340 m+ / 72 km / 7 h 03 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR + Montagny VTT
Au 28/2/21 :Total : 37 600 m+[CàP 15 620 m+ 179,6 km 28 h 57 ][ VTT 4 350 m+ / 94 km / 8 h 53 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR + Montagny VTT

Au 3/3/21 :Total : 38 630 m+[CàP 16 650 m+ 191,6 km 30 h 47 ][ VTT 4 350 m+ / 94 km / 8 h 53 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Grand Pré
Au 6/3/21 :Total : 40 770 m+[CàP 17 790 m+ 204,8 km 32 h 47 ][ VTT 5 350 m+ / 113 km / 10 h 26 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Parchit + VTT
Au 7/3/21 :Total : 41 590 m+[CàP 18 610 m+ 213,6 km 34 h 07 ][ VTT 5 350 m+ / 113 km / 10 h 26 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR
Au 10/3/21 :Total : 43 570 m+[CàP 19 750 m+ 226,6 km 36 h 07 ][ VTT 6 190 m+ / 129 km / 11 h 46 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Col du Parchit + Montagny
Au 13/3/21 :Total : 45 340 m+[CàP 20 890 m+ 239,1 km 38 h 07 ][ VTT 6 790 m+ / 142 km / 12 h 49 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Col du Parchit + Montagny
Au 17/3/21 :Total : 46 440 m+[CàP 21 990 m+ 250,1 km 39 h 52 ][ VTT 6 790 m+ / 142 km / 12 h 49 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Yo-yo
Au 20/3/21 :Total : 48 560 m+[CàP 21 990 m+ 250,1 km 39 h 52 ][ VTT 6 790 m+ / 142 km / 12 h 49 ][ Split surf 19 390 m+ / 196,5 km / 48 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] MDLC + Masse
Au 21/3/21 :Total : 50 250 m+[CàP 21 990 m+ 250,1 km 39 h 52 ][ VTT 6 790 m+ / 142 km / 12 h 49 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Borgne
Au 24/3/21 :Total : 52 180 m+[CàP 22 800 m+ 258,8 km 41 h 12 ][ VTT 7 910 m+ / 166 km / 15 h 14 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Montagny + SRR
Au 27/3/21 :Total : 53 230 m+[CàP 23 850 m+ 272,6 km 43 h 09 ][ VTT 7 910 m+ / 166 km / 15 h 14 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Pré Benoît / Brides
Au 28/3/21 :Total : 55 240 m+[CàP 23 850 m+ 272,6 km 43 h 09 ][ VTT 9 920 m+ / 211 km / 19 h 06 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] VTT
Au 31/3/21 :Total : 57 310 m+[CàP 24 790 m+ 282,6 km 44 h 39 ][ VTT 11 050 m+ / 235 km / 21 h 26 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Pré Benoît + VTT

Au 3/4/21 :Total : 59 250 m+[CàP 25 810 m+ 292,9 km 46 h 19 ][ VTT 11 970 m+ / 254,5 km / 23 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Souche + SRR VTT
Au 4/4/21 :Total : 60 500 m+[CàP 25 810 m+ 292,9 km 46 h 19 ][ VTT 13 220 m+ / 278,5 km / 25 h 20 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR VTT
Au 5/4/21 :Total : 61 980 m+[CàP 25 810 m+ 292,9 km 46 h 19 ][ VTT 14 470 m+ / 304,5 km / 27 h 40 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Moranche
Au 6/4/21 :Total : 62 800 m+[CàP 26 630 m+ 301,5 km 47 h 39 ][ VTT 14 470 m+ / 304,5 km / 27 h 40 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] SRR
Au 7/4/21 :Total : 63 620 m+[CàP 27 450 m+ 310,2 km 48 h 55 ][ VTT 14 470 m+ / 304,5 km / 27 h 40 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] SRR
Au 8/4/21 :Total : 64 530 m+[CàP 28 360 m+ 319,6 km 50 h 23 ][ VTT 14 470 m+ / 304,5 km / 27 h 40 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Conduite forcée
Au 9/4/21 :Total : 65 460 m+[CàP 28 360 m+ 319,6 km 50 h 23 ][ VTT 15 400 m+ / 322,8 km / 29 h 28 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] SRR VTT
Au 10/4/21 :Total : 66 610 m+[CàP 28 360 m+ 319,6 km 50 h 23 ][ VTT 16 550 m+ / 344 km / 31 h 35 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Montagny Grand Bois
Au 11/4/21 :Total : 67 770 m+[CàP 28 360 m+ 319,6 km 50 h 23 ][ VTT 17 710 m+ / 363,4 km / 33 h 50 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Col du Parchit
Au 12/4/21 :Total : 68 600 m+[CàP 29 190 m+ 328,7 km 51 h 43 ][ VTT 17 710 m+ / 363,4 km / 33 h 50 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] SRR
Au 13/4/21 :Total : 69 690 m+[CàP 30 280 m+ 342,9 km 53 h 47 ][ VTT 17 710 m+ / 363,4 km / 33 h 50 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Coche
Au 14/4/21 :Total : 70 810 m+[CàP 30 280 m+ 342,9 km 53 h 47 ][ VTT 18 830 m+ / 388 km / 36 h 05 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] X feissons VTT
Au 15/4/21 :Total : 71 960 m+[CàP 31 430 m+ 356,3 km 55 h 49 ][ VTT 18 830 m+ / 388 km / 36 h 05 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Col du Parchit
Au 19/4/21 :Total : 73 730 m+[CàP 32 250 m+ 365 km 57 h 09 ][ VTT 19 650 m+ / 399,6 km / 37 h 25 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 720 m+ / 21 km / 5 h 30 ] SRR x 2 + rando
Au 20/4/21 :Total : 75 210 m+[CàP 32 250 m+ 365 km 57 h 09 ][ VTT 20 720 m+ / 416,6 km / 39 h 25 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 130 m+ / 27,4 km / 7 h 30 ] Coche + rando
Au 22/4/21 :Total : 76 950 m+[CàP 33 090 m+ 373,7 km 58 h 29 ][ VTT 21 510 m+ / 433,1 km / 40 h 46 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 240 m+ / 30,4 km / 8 h 16 ] SRR + Montagny VTT
Au 23/4/21 :Total : 78 450 m+[CàP 34 230 m+ 386 km 60 h 29 ][ VTT 21 510 m+ / 433,1 km / 40 h 46 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit + Moranche
Au 24/4/21 :Total : 79 580 m+[CàP 34 230 m+ 386 km 60 h 29 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Moranche
Au 25/4/21 :Total : 80 720 m+[CàP 35 370 m+ 399,3 km 62 h 29 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 28/4/21 :Total : 81 550 m+[CàP 36 200 m+ 408,8 km 63 h 54 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR

Au 1/5/21 :Total : 82 700 m+[CàP 37 350 m+ 421,8 km 65 h 54 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 2/5/21 :Total : 83 840 m+[CàP 38 490 m+ 434,3 km 67 h 46 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 5/5/21 :Total : 84 700 m+[CàP 39 350 m+ 443,8 km 69 h 06 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR
Au 8/5/21 :Total : 86 090 m+[CàP 40 740 m+ 458,9 km 71 h 34 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Prariond
Au 9/5/21 :Total : 87 900 m+[CàP 41 560 m+ 468,6 km 73 h 04 ][ VTT 23 630 m+ / 478,3 km / 44 h 38 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR + Grand Pré VTT
Au 12/5/21 :Total : 89 040 m+[CàP 42 700 m+ 480,7 km 74 h 55 ][ VTT 23 630 m+ / 478,3 km / 44 h 38 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 13/5/21 :Total : 90 180 m+[CàP 42 700 m+ 480,7 km 74 h 55 ][ VTT 24 770 m+ / 501,1 km / 46 h 43 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit VTT
Au 14/5/21 :Total : 90 860 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 24 770 m+ / 501,1 km / 46 h 43 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Feissons
Au 15/5/21 :Total : 92 000 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 25 910 m+ / 524 km / 48 h 45 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit VTT
Au 19/5/21 :Total : 94 000 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 27 910 m+ / 572 km / 52 h 28 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] 2000 + VTT
Au 22/5/21 :Total : 94 820 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 28 730 m+ / 588 km / 54 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR VTT
Au 23/5/21 :Total : 96 640 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 30 550 m+ / 622 km / 59 h 20 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Moranche +
Au 24/5/21 :Total : 97 800 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit VTT
Au 26/5/21 :Total : 99 050 m+[CàP 44 630 m+ 507,3 km 78 h 55 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 29/5/21 :Total : 100 770 m+[CàP 46 350 m+ 529,5 km 82 h 55 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Dou du Sublet
Au 30/5/21 :Total : 102 830 m+[CàP 48 410 m+ 557,5 km 88 h 06 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Jovet

Au 5/6/21 :Total : 103 980 m+[CàP 49 560 m+ 570,8 km 90 h 06 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 6/6/21 :Total : 105 980 m+[CàP 49 560 m+ 570,8 km 90 h 06 ][ VTT 33 710 m+ / 682,1 km / 67 h 23 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Cave de Combe Louve
Au 9/6/21 :Total : 107 900 m+[CàP 51 480 m+ 594,3 km 93 h 57 ][ VTT 33 710 m+ / 682,1 km / 67 h 23 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Dou de Moûtiers
Au 13/6/21 :Total : 110 020 m+[CàP 51 480 m+ 594,3 km 93 h 57 ][ VTT 35 830 m+ / 727,6 km / 73 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Jovet VTT
Au 16/6/21 :Total : 111 890 m+[CàP 51 480 m+ 594,3 km 93 h 57 ][ VTT 37 700 m+ / 767,7 km / 77 h 43 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Dou du Sublet
Au 20/6/21 :Total : 114 190 m+[CàP 53 780 m+ 630,3 km 98 h 30 ][ VTT 37 700 m+ / 767,7 km / 77 h 43 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Trail Bozel
Au 23/6/21 :Total : 116 090 m+[CàP 53 780 m+ 630,3 km 98 h 30 ][ VTT 39 600 m+ / 805,7 km / 81 h 31 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Quermoz VTT
Au 26/6/21 :Total : 118 440 m+[CàP 53 780 m+ 630,3 km 98 h 30 ][ VTT 41 950 m+ / 856,1 km / 88 h 01 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Dent du Villard
Au 27/6/21 :Total : 120 640 m+[CàP 55 980 m+ 657,8 km 103 h 15 ][ VTT 41 950 m+ / 856,1 km / 88 h 01 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Crève Tête
Au 30/6/21 :Total : 122 610 m+[CàP 55 980 m+ 657,8 km 103 h 15 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Jovet VTT

Au 3/7/21 :Total : 123 700 m+[CàP 57 070 m+ 673,8 km 105 h 40 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR + Radiana
Au 4/7/21 :Total : 124 520 m+[CàP 57 890 m+ 683,4 km 107 h 00 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR
Au 14/7/21 :Total : 137 420 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Sortie sco + GR20
Au 17/7/21 :Total : 138 440 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 2 620 m+ / 48,1 km / 15 h 04 ] Portetta
Au 18/7/21 :Total : 139 800 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 44 840 m+ / 914,3 km / 93 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 060 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Rando + Pré Benoît VTT
Au 20/7/21 :Total : 141 960 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 47 000 m+ / 961,9 km / 98 h 36 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 060 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Jovet avec Sylvain
Au 22/7/21 :Total : 144 190 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 49 230 m+ / 1 028,4 km / 103 h 36 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 060 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Lac des Fées avec Sylvain
Au 24/7/21 :Total : 145 970 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 51 010 m+ / 1 065,4 km / 108 h 06 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 060 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Tour du Cret du Rey
Au 26/7/21 :Total : 148 070 m+[CàP 71 010 m+ 871,4 km 152 h 10 ][ VTT 52 890 m+ / 1 102,7 km / 112 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] CàP + Quermoz
Au 27/7/21 :Total : 149 220 m+[CàP 72 160 m+ 884,7 km 154 h 07 ][ VTT 52 890 m+ / 1 102,7 km / 112 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Col du Parchit
Au 28/7/21 :Total : 149 450 m+[CàP 72 390 m+ 892,7 km 155 h 22 ][ VTT 52 890 m+ / 1 102,7 km / 112 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Brides
Au 29/7/21 :Total : 151 510 m+[CàP 72 390 m+ 892,7 km 155 h 22 ][ VTT 54 950 m+ / 1 145,7 km / 117 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Jovet par Bozel
Au 31/7/21 :Total : 152 330 m+[CàP 73 210 m+ 902 km 156 h 42 ][ VTT 54 950 m+ / 1 145,7 km / 117 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] SRR

Au 2/8/21 :Total : 154 030 m+[CàP 74 910 m+ 924,1 km 160 h 12 ][ VTT 54 950 m+ / 1 145,7 km / 117 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Dou du Sublet
Au 3/8/21 :Total : 154 870 m+[CàP 74 910 m+ 924,1 km 160 h 12 ][ VTT 55 790 m+ / 1 163,2 km / 118 h 30 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] SRR VTT
Au 6/8/21 :Total : 157 190 m+[CàP 75 160 m+ 932,6 km 160 h 57 ][ VTT 57 860 m+ / 1 209,2 km / 123 h 15 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Tour Brides + Mont du Fût VTT
Au 8/8/21 :Total : 158 570 m+[CàP 76 540 m+ 952,6 km 164 h 57 ][ VTT 57 860 m+ / 1 209,2 km / 123 h 15 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Brequin
Au 10/8/21 :Total : 160 290 m+[CàP 77 690 m+ 970,9 km 166 h 44 ][ VTT 57 860 m+ / 1 209,2 km / 123 h 15 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 590 m+ / 67,1 km / 20 h 24 ] Crêtes + Rando
Au 12/8/21 :Total : 161 350 m+[CàP 78 750 m+ 989,4 km 170 h 14 ][ VTT 57 860 m+ / 1 209,2 km / 123 h 15 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 590 m+ / 67,1 km / 20 h 24 ] Pierre Blanche et crêtes
Au 13/8/21 :Total : 163 010 m+[CàP 78 750 m+ 989,4 km 170 h 14 ][ VTT 59 520 m+ / 1 253,2 km / 130 h 15 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 590 m+ / 67,1 km / 20 h 24 ] Ménuires/Salins
Au 14/8/21 :Total : 165 850 m+[CàP 78 750 m+ 989,4 km 170 h 14 ][ VTT 62 360 m+ / 1 314,2 km / 140 h 02 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 590 m+ / 67,1 km / 20 h 24 ] Bonnet du prêtre
Au 16/8/21 :Total : 166 870 m+[CàP 79 770 m+ 1 005,2 km 172 h 37 ][ VTT 62 360 m+ / 1 314,2 km / 140 h 02 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 590 m+ / 67,1 km / 20 h 24 ] Crêtes
Au 17/8/21 :Total : 167 280 m+[CàP 79 770 m+ 1 005,2 km 172 h 37 ][ VTT 62 360 m+ / 1 314,2 km / 140 h 02 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 000 m+ / 76,4 km / 22 h 41 ] Rando Valtho
Au 19/8/21 :Total : 167 830 m+[CàP 79 770 m+ 1 005,2 km 172 h 37 ][ VTT 62 360 m+ / 1 314,2 km / 140 h 02 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 550 m+ / 83,6 km / 24 h 48 ] Rando
Au 21/8/21 :Total : 174 290 m+[CàP 85 970 m+ 1 091,2 km 189 h 57 ][ VTT 62 360 m+ / 1 314,2 km / 140 h 02 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] EB + balade
Au 25/8/21 :Total : 174 890 m+[CàP 85 970 m+ 1 091,2 km 189 h 57 ][ VTT 62 960 m+ / 1 326,2 km / 141 h 06 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Dame Blanche
Au 27/8/21 :Total : 175 730 m+[CàP 86 810 m+ 1 105,9 km 191 h 57 ][ VTT 62 960 m+ / 1 326,2 km / 141 h 06 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Patou
Au 29/8/21 :Total : 177 690 m+[CàP 86 810 m+ 1 105,9 km 191 h 57 ][ VTT 64 920 m+ / 1 361,2 km / 144 h 44 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Jovet VTT
Au 30/8/21 :Total : 178 340 m+[CàP 87 460 m+ 1 113,2 km 193 h 07 ][ VTT 64 920 m+ / 1 361,2 km / 144 h 44 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Cupules
Au 31/8/21 :Total : 179 170 m+[CàP 87 460 m+ 1 113,2 km 193 h 07 ][ VTT 65 750 m+ / 1 375,5 km / 146 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Grand Bois

Au 4/9/21 :Total : 179 730 m+[CàP 88 020 m+ 1 119,2 km 194 h 02 ][ VTT 65 750 m+ / 1 375,5 km / 146 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Feissons
Au 5/9/21 :Total : 180 940 m+[CàP 89 230 m+ 1 134,5 km 197 h 22 ][ VTT 65 750 m+ / 1 375,5 km / 146 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Portetta
Au 8/9/21 :Total : 182 820 m+[CàP 91 110 m+ 1 157,4 km 201 h 00 ][ VTT 65 750 m+ / 1 375,5 km / 146 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Dou de Moûtiers
Au 11/9/21 :Total : 183 770 m+[CàP 92 060 m+ 1 174,6 km 204 h 00 ][ VTT 65 750 m+ / 1 375,5 km / 146 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Col Vallée Etroite
Au 12/9/21 :Total : 184 920 m+[CàP 92 060 m+ 1 174,6 km 204 h 00 ][ VTT 66 900 m+ / 1 398,1 km / 148 h 28 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Col du Parchit VTT
Au 18/9/21 :Total : 188 230 m+[CàP 92 060 m+ 1 174,6 km 204 h 00 ][ VTT 70 210 m+ / 1 473,9 km / 156 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Raid Meije boucle 1
Au 22/9/21 :Total : 189 390 m+[CàP 93 220 m+ 1 187,4 km 206 h 00 ][ VTT 70 210 m+ / 1 473,9 km / 156 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Col du Parchit
Au 25/9/21 :Total : 190 620 m+[CàP 94 450 m+ 1 207,4 km 210 h 20 ][ VTT 70 210 m+ / 1 473,9 km / 156 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Grand Coin
Au 29/9/21 :Total : 191 780 m+[CàP 94 450 m+ 1 207,4 km 210 h 20 ][ VTT 71 370 m+ / 1 496,5 km / 158 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Col du Parchit

Au 3/10/21 :Total : 194 700 m+[CàP 97 370 m+ 1 235,8 km 218 h 35 ][ VTT 71 370 m+ / 1 496,5 km / 158 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] Valloire + 7 laux
Au 9/10/21 :Total : 196 780 m+[CàP 99 450 m+ 1 258 km 223 h 02 ][ VTT 71 370 m+ / 1 496,5 km / 158 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 4 810 m+ / 90,4 km / 26 h 48 ] 2KV
Au 10/10/21 :Total : 197 730 m+[CàP 99 450 m+ 1 258 km 223 h 02 ][ VTT 71 370 m+ / 1 496,5 km / 158 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Petit MB
Au 13/10/21 :Total : 198 950 m+[CàP 99 450 m+ 1 258 km 223 h 02 ][ VTT 72 590 m+ / 1 520,7 km / 160 h 38 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Col du Parchit
Au 17/10/21 :Total : 200 940 m+[CàP 99 450 m+ 1 258 km 223 h 02 ][ VTT 74 580 m+ / 1 559,8 km / 164 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Jovet VTT
Au 20/10/21 :Total : 202 100 m+[CàP 100 610 m+ 1 270,4 km 224 h 52 ][ VTT 74 580 m+ / 1 559,8 km / 164 h 18 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Col du Parchit
Au 23/10/21 :Total : 203 260 m+[CàP 100 610 m+ 1 270,4 km 224 h 52 ][ VTT 75 740 m+ / 1 582,4 km / 166 h 28 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Col du Parchit
Au 24/10/21 :Total : 205 010 m+[CàP 100 610 m+ 1 270,4 km 224 h 52 ][ VTT 77 490 m+ / 1 613,1 km / 170 h 28 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] VTT Albertville
Au 25/10/21 :Total : 205 820 m+[CàP 101 420 m+ 1 279,6 km 226 h 20 ][ VTT 77 490 m+ / 1 613,1 km / 170 h 28 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] SRR
Au 26/10/21 :Total : 207 040 m+[CàP 101 420 m+ 1 279,6 km 226 h 20 ][ VTT 78 710 m+ / 1 638,5 km / 173 h 06 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Col du Parchit par Moranche
Au 27/10/21 :Total : 208 660 m+[CàP 102 770 m+ 1 290,6 km 229 h 38 ][ VTT 78 980 m+ / 1 668,5 km / 174 h 23 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Grande Sassière
Au 29/10/21 :Total : 209 260 m+[CàP 102 770 m+ 1 290,6 km 229 h 38 ][ VTT 79 580 m+ / 1 680,5 km / 175 h 29 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Feissons
Au 30/10/21 :Total : 211 220 m+[CàP 102 770 m+ 1 290,6 km 229 h 38 ][ VTT 81 560 m+ / 1 720,5 km / 179 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] Jovet VTT
Au 31/10/21 :Total : 212 030 m+[CàP 103 580 m+ 1 300 km 231 h 00 ][ VTT 81 560 m+ / 1 720,5 km / 179 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] SRR

Au 4/11/21 :Total : 212 860 m+[CàP 104 410 m+ 1 309,4 km 232 h 21 ][ VTT 81 560 m+ / 1 720,5 km / 179 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] SRR
Au 5/11/21 :Total : 213 790 m+[CàP 105 340 m+ 1 318,6 km 234 h 21 ][ VTT 81 560 m+ / 1 720,5 km / 179 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 5 760 m+ / 101,9 km / 30 h 48 ] MDLC
Au 6/11/21 :Total : 214 720 m+[CàP 105 340 m+ 1 318,6 km 234 h 21 ][ VTT 81 560 m+ / 1 720,5 km / 179 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] MDLC
Au 7/11/21 :Total : 215 650 m+[CàP 106 270 m+ 1 327,2 km 236 h 21 ][ VTT 81 560 m+ / 1 720,5 km / 179 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] MDLC
Au 11/11/21 :Total : 216 480 m+[CàP 107 100 m+ 1 336,2 km 237 h 44 ][ VTT 81 560 m+ / 1 720,5 km / 179 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] SRR
Au 13/11/21 :Total : 217 310 m+[CàP 107 930 m+ 1 345,5 km 239 h 09 ][ VTT 81 560 m+ / 1 720,5 km / 179 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] SRR
Au 14/11/21 :Total : 218 490 m+[CàP 107 930 m+ 1 345,5 km 239 h 09 ][ VTT 82 740 m+ / 1 743,5 km / 181 h 07 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] Col du Parchit VTT
Au 17/11/21 :Total : 220 380 m+[CàP 107 930 m+ 1 345,5 km 239 h 09 ][ VTT 84 630 m+ / 1 780 km / 185 h 10 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] Quermoz VTT
Au 20/11/21 :Total : 221 430 m+[CàP 108 980 m+ 1 358,1 km 241 h 20 ][ VTT 84 630 m+ / 1 780 km / 185 h 10 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] Masse
Au 24/11/21 :Total : 223 430 m+[CàP 108 980 m+ 1 358,1 km 241 h 20 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] Jovet VTT
Au 28/11/21 :Total : 224 260 m+[CàP 109 810 m+ 1 367,7 km 242 h 50 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] SRR

Au 1/12/21 :Total : 225 090 m+[CàP 110 640 m+ 1 377,3 km 244 h 20 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] SRR
Au 5/12/21 :Total : 226 470 m+[CàP 110 640 m+ 1 377,3 km 244 h 20 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 22 460 m+ / 227 km / 56 h 40 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] 2 sorties Split
Au 8/12/21 :Total : 227 030 m+[CàP 111 200 m+ 1 383,5 km 245 h 50 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 22 460 m+ / 227 km / 56 h 40 ][ Rando 6 690 m+ / 112,9 km / 35 h 12 ] Feissons
Au 12/12/21 :Total : 228 100 m+[CàP 111 200 m+ 1 383,5 km 245 h 50 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 23 390 m+ / 236 km / 59 h 00 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] MDLC + géocache
Au 15/12/21 :Total : 228 680 m+[CàP 111 780 m+ 1 389,9 km 247 h 45 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 23 390 m+ / 236 km / 59 h 00 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] Feissons raquettes
Au 18/12/21 :Total : 230 540 m+[CàP 112 710 m+ 1 398,3 km 249 h 16 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 24 320 m+ / 244 km / 61 h 10 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] MDLC x2
Au 19/12/21 :Total : 231 890 m+[CàP 112 710 m+ 1 398,3 km 249 h 16 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 25 670 m+ / 259,3 km / 65 h 38 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] Gratte et Teurre
Au 20/12/21 :Total : 232 730 m+[CàP 113 550 m+ 1 408,3 km 251 h 21 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 25 670 m+ / 259,3 km / 65 h 38 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] SRR
Au 22/12/21 :Total : 233 770 m+[CàP 114 590 m+ 1 420,6 km 253 h 51 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 25 670 m+ / 259,3 km / 65 h 38 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] Grand pré
Au 23/12/21 :Total : 234 810 m+[CàP 114 590 m+ 1 420,6 km 253 h 51 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 26 710 m+ / 268,3 km / 68 h 20 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] Gratte Split
Au 25/12/21 :Total : 235 640 m+[CàP 115 420 m+ 1 430,2 km 255 h 40 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 26 710 m+ / 268,3 km / 68 h 20 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] SRR
Au 27/12/21 :Total : 236 470 m+[CàP 116 250 m+ 1 439,3 km 258 h 15 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 26 710 m+ / 268,3 km / 68 h 20 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] SRR
Au 30/12/21 :Total : 237 300 m+[CàP 117 080 m+ 1 448,3 km 259 h 50 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 26 710 m+ / 268,3 km / 68 h 20 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] SRR
Au 31/12/21 :Total : 238 130 m+[CàP 117 910 m+ 1 457,3 km 261 h 20 ][ VTT 86 630 m+ / 1 817 km / 189 h 35 ][ Split surf 26 710 m+ / 268,3 km / 68 h 20 ][ Rando 6 830 m+ / 120,9 km / 36 h 42 ] SRR
  • Liens sponsorisés01-01-2021 à 20:50:09
S1: D+5675m: - TRAIL: 20.2km-2h20' (total:20.2km) - VTT: km-h (total:km) ROUTE:km-h (total:km) SKATE:216.7km-14h25' (total:216.7km)ROLLER:km-h (km)RANDO:7.4km-3h02 (total:7.4km)
S2: D+9623m: - TRAIL:14.9km-1h48' (total:35.1km) - VTT: km-h (total:km) ROUTE:71.2km-2h42 (total:71.2km) SKATE:101.3km-7h' (total:318km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:7.4km)
S3: D+14982m: - TRAIL:7km-0h57' (total:42.1km) - VTT: km-h (total:km) ROUTE:km-h (total:71.2km) SKATE:187.4km-13h04' (total:507.4km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:7.4km)
S4: D+20137m: - TRAIL:25.9km-2h51' (total:68km) - VTT: km-h (total:km) ROUTE:77km-2h56 (total:148.2km) SKATE:148.3km-10h53' (total:655.7km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:7.4km)
S5: D+24538m: - TRAIL:27.3km-2h57' (total:95.3km) - VTT: km-h (total:km) ROUTE:237.3km-8h33 (total:378.5km) SKATE:km-h' (total:655.7km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:7.4km)
S6: D+29000m: - TRAIL:10km-1h40' (total:105.3km) - VTT: km-h (total:km) ROUTE:23.7km-1h (total:402.2km) SKATE:208km-12h (total:864km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:7.4km)
S7: D+34746m: - TRAIL:km-h' (total:105.3km) - VTT: 75.6km-5h43 (total:75.6km) ROUTE:60.6km-2h20 (total:462.8km) SKATE:140km-9h (total:1004km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:7.4km)
S8: D+39179m: - TRAIL:34.1km-4h23' (total:139.4km) - VTT: km-h (total:75.6km) ROUTE:160km-6h (total:622.8km) SKATE:42.3km-2h38 (total:1046.3km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:7.4km)
S9: D+46034m: - TRAIL:44km-6h50' (total:183.2km) - VTT: km-h (total:75.6km) ROUTE:253km-9h19(total:875.7km) SKATE:.km-h (total:1046.3km)ROLLER:km-h (km)RANDO:14km-3h30 (total:21.4km)
S10: D+49351m: - TRAIL:19.6km-2h17' (total:202.8km) - VTT: km-h (total:75.6km) ROUTE:188.2km-7h02(total:1063.7km) SKATE:.km-h (total:1046.3km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:21.4km)
S11: D+51343m: - TRAIL:km-h' (total:202.8km) - VTT: km-h (total:75.6km) ROUTE:km-h(total:1063.7km) SKATE:80.5km-5h08 (total:1126.8km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:21.4km)
S12: D+56885m: - TRAIL:20.6km-2h53' (total:223.4km) - VTT: 46.7km-2h59 (total:112.3km) ROUTE:126.3km-4h48(total:1190km) SKATE:45.3km-2h54 (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:10.7km-2h30 (total:32.1km)
S13: D+64160m: - TRAIL:30.7km-3h20' (total:254.1km) - VTT: km-h (total:112.3km) ROUTE/u]:337.9km-13h49(total:1527.9km) [u]SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:32.1km)
S14: D+70133m: - TRAIL:25.2km-2h56' (total:279.3km) - VTT: 74km-4h37 (total:186.3km) ROUTE:189km-7h05(total:1717km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:32.1km)
S15: D+75439m: - TRAIL:25.7km-3h30' (total:305km) - VTT: 31km-2h17 (total:217.3km) ROUTE:217.8km-8h11(total:1934.8km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:32.1km)
S16: D+82768m: - TRAIL:60.9km-8h51' (total:365.9km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:.211km-8h(total:2145.8km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:32.1km)
S17-18: D+91529m: - TRAIL:70.7km-7h33' (total:437.1km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:314.9km-11h57(total:2460.7km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:20.7km-4h25 (total:52.8km)
S19: D+97585m: - TRAIL:44km-6h19' (total:481.1km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:km-h(total:2460.7km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:49.7km-12h15 (total:102.5km)
S20: D+105555m: - TRAIL:26.3km-3h26' (total:507.4km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:400km-15h26(total:2860.7km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:102.5km)
S21: D+111602m: - TRAIL:56.6km-8h20' (total:564km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:167.6km-6h32(total:3028.3km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:102.5km)
S22: D+116786m: - TRAIL:80.9km-9h05' (total:644.9km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:.195.6km-7h21(total:3223.9km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:102.5km)
S23: D+123084m: - TRAIL:40km-4h08' (total:684.9km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:.210.1km-10h02(total:3434km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:102.5km)
S24: D+129094m: - TRAIL:25km-6h39' (total:709.8km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:295km-11h15(total:3729km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:102.5km)
S25: D+136884m: - TRAIL:86km-12h31' (total:795.8km) - VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:84.3km-3h10(total:3813km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:22.7km-5h24 (total:125.2km)
S26: D+141677m: - TRAIL:25.2km-2h53' (total:821km) VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:293.3km-10h52(total:4106km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:125.2km)
S27: D+149682m: - TRAIL:86km-26h11' (total:907km) VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:56.8km-2h(total:4162.8km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:125.2km)GR20
S28: D+161056m: - TRAIL:188km-40h57' (total:1095km) VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:km-h(total:4162.8km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:km-h (total:125.2km)GR20+ UTB (40/362)- 1er M2
S29-30: D+163939m: - TRAIL:40.1km-3h33' (total:1135km) VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:231km-8h(total:4394km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:11.1km-4h31 (total:136.3km)
S31: D+168647m: - TRAIL:25.9km-3h18' (total:1160.9km) VTT: km-h (total:217.3km) ROUTE:211.4km-7h35(total:4605.4km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:.km-h (total:136.3km)
S32: D+174945m: - TRAIL:64.2km-9h40' (total:1225.1km) VTT:38.4 km-2h40 (total:255.7km) ROUTE:.km-h(total:4605.4km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:11.5.km-2h14 (total:147.8km)
S33: D+179779m: - TRAIL:19km-2h20' (total:1243
km) VTT:29.4 km-2h11 (total:285km) ROUTE:271.4.km-10h30(total:4877km) SKATE
:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:.km-h (total:147.8km)
S34: D+182183m: - TRAIL:13km-1h34' (total:1256
km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:.194km-8h54(total:5071km) SKATE
:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:.km-h (total:147.8km)
S35: D+184133m: - TRAIL:km-h' (total:1256
km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:.67km-4h18(total:5138km) SKATE
:km-h (total:1172.1km)ROLLER:km-h (km)RANDO:.16km-4h (total:163.8km)
S36: D+188025m: - TRAIL:21.9km-2h59' (total:1277.9km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:.109.1km-4h13(total:5247.1km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:k10km-1h (km)RANDO:.10km-2h10 (total:173.8km)
S37: D+189210m: - TRAIL:25km-2h34' (total:1302.9km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:km-h(total:5247.1km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:173.8km)HOSTUN 5/112.
S38: D+191937m: - TRAIL:41km-6h44' (total:1357.6) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:39.2km-1h38(total:5286.3km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:173.8km)
S39: D+196083m: - TRAIL:70.9km-8h44' (total:1428.4) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:70km-2h35(total:5356.3km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:173.8km)NYONS 10EME. 1er M3
S40: D+198343m: - TRAIL:17.7km-2h44' (total:1446.1) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:km-h(total:5356.3km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.14.3km-6h (total:188km)
S41: D+204777m: - TRAIL:62.5km-10h12' (total:1508.5km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:52.5km-2h(total:5389km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.31km-8h25 (total:219km)
S42: D+206394m: - TRAIL:23.9km-2h08' (total:1532.4km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:71km-2h36(total:5460km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:219km)
S43: D+211143m: - TRAIL:19.1km-2h30' (total:1551.5km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:231.6km-10h(total:5691.6km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:219km)
S44: D+213730m: - TRAIL:49.5km-5h13' (total:1601km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:km-h(total:5691.6km) SKATE:km-h (total:1172.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.13km-2h35 (total:232km)TRUFFIERES 5/49-1ER M3
S45-46-47: D+215221m: - TRAIL:12.4km-1h29' (total:1613.4km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:km-h(total:5691.6km) SKATE:43km-2h54 (total:1215km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:219km)NATATION:5.750km-2h22'
S48: D+217510m: - TRAIL:.km-h' (total:1613.4km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:km-h(total:5691.6km) SKATE:104.1km-8h42 (total:1318.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:219km)NATATION:km-h'
S49: D+221023m: - TRAIL:.km-h' (total:1613.4km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:46.1km-1h47(total:5737.7km) SKATE:179km-11h54 (total:1497.1km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:219km)NATATION:km-h'
S50: D+224219m: - TRAIL:.9.9km-1h15' (total:1623.3km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:km-h(total:5737.7km) SKATE:151.8km-10h26 (total:1649km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:219km)NATATION:km-h'
S51: D+224916m: - TRAIL:.km-h' (total:1623.3km) VTT: km-h (total:285km) ROUTE:km-h(total:5737.7km) SKATE:29.7km-1h54 (total:1678.7km)ROLLER:kkm-h (km)RANDO:.km-h (total:219km)NATATION:km-h'